6690 – Reparasjon og vedlikehold annet

Her føres kostnader til reparasjon og vedlikehold av annet som ikke omfatter konto 6600 eller 6620.