6700 – Revisjons og regnskapshonorarer

Faktura for revisjon og regnskapsføring føres på denne kontoen.