6701 – Revisjonshonorar

På denne kontoen bokføres kostnader til revisjonshonorar.