6706 – Honorarer annen bistand fra regnskapsfører

Har du samarbeid med en regnskapsfører kan du føre fakturaen fra dem på denne kontoen. Ved kjøp av programvare (regnskapsprogram) bør dette bokføres på en egen 655x-konto.