6785 – Kjøp av tjenester fra utlandet

Om man ønsker å ha en oversikt over kjøp av tjenester fra utlandet som for eksempel lisens og fjerntjenester kan det føres her.

Når man bokfører faktura for kjøp av tjenester utland gjør man dette uten mva, men du må i samme bilag legge til importmoms på konto 2745 Grunnlag utgående mva kjøp av tjenester utland.