6800 – Kontorrekvisita (Res)

Dette er en mye brukt konto der du kan føre alt som har med kontoret å gjøre. Med det mener vi ting som skrivesaker, permer, konvolutter eller blekk og papir til printer osv.