6810 – Datakostnad

Kjøp av hardware så lenge det er under 15 000 kr, f.eks. tastatur, diverse kabler, mus og PC. Programvarekostnader på blant annet Tripletex og andre dataprogrammer bør bokføres på en egen konto – eksempelvis 6420.