6820 – Trykksaker

Her føres kjøp arbeid av trykksaker som kataloger, flyers, plakater, brosjyrer og så videre.