6840 – Aviser tidsskrifter

Om dere kjøper inn blader eller aviser for å ha i et venteområde eller for de ansatte i bedriften til å benytte seg av, kan dette føres mot denne kontoen.