6860 – Møter kurs

Her føres utgifter til møter og kurs. Dette kan også inkludere påfyll av kunnskap som fagseminarer og konferanser. Kostnader som bevertning og leie av lokaler kan også føres her.

En annen utgift for ENK som også kan føres på denne kontoen er fornyelse av førekort (må være samme klasse). Dette gjelder kun dersom det er nødvendig for å fortsette arbeidet i driften for.