6890 – Annen kontorkostnad

Her føres andre kontorkostnader som ikke passer inn under noen av de andre 68xx-kontoene.