6901 – Telefon fritt

På denne kontoen bokføres de telefonkostnadene som ikke er mva-pliktig. På telefonregningen kan noen tjenester være mva-fritt mens andre er mva-pliktig.

Mange bruker konto 6900 for alle telefonkostnader, men skiller da må hva som er mva-pliktig og mva-fritt ved å bruke forskjellige mva-koder.