6907 – Datakommunikasjon

På denne kontoen kan du føre kostnader til bredbånd/internett. Mange fører telefon, mobiltelefon og bredbånd på konto 6900.