6940 – Porto

Her føres porto ved utsending av brev eller pakker fra bedriften. Dette gjelder for eksempel frimerker, frankering, og posttjenester.

Fraktkostnader som gjelder frakt av varer til kunder kan føres på aktuell fraktkonto. Porto som gjelder direktereklame kan føres mot konto 7320.