7000 – Drivstoff transportmidler

Her føres drivstoff som brukes til egne transportmidler, i næring. Bensin og diesel som brukes til produksjon føres på konto 6250.

Er det drivstoff til biler med hvite skilter/personbil er det ikke MVA-fradrag. Er det bil med grønne skilter/varebil er det høy MVA-fradrag.