7020 – Vedlikehold transportmidler

Her føres vedlikehold av egne transportmidler. Dette gjelder for eksempel service på bil, skifte av ting som pærer, matter, olje, reparasjoner og påfyll av spylervæske.