7040 – Forsikring og avgifter transportmidler

Her føres forsikring og avgifter av egne transportmidler. Årsavgiften skal føres på denne kontoen.