7080 – Bilkostnader, bruk av privat bil i næring

Denne kontoen benyttes for ENK.

Her føres kostnader en ansatt kan få fradrag for i forbindelse med bruk av privatbil i næring.

Det gis kun fradrag inntil 6000 km etter en kilometersats fastsatt av Skattedirektoratet årlig i takseringsreglene.

Det er viktig at kjørelengden blir dokumentert, for eksempel ved bruk av kjørebok.

Dersom grensen på 6000km blir oversteget kan bilen bli ansett som en yrkesbil, og dette skal føres i balansen i regnskapet.