7098 – Privat bruk av elektronisk kommunikasjon

Kontoen kan bli tatt i bruk av enkeltpersonforetak når man tilbakefører privat bruk av elektronisk kommunikasjon. Eksempler på elektronisk kommunikasjon er telefon og bredbånd.