7099 – Privat bruk av næringsbil

Kontoen kan bli tatt i bruk av enkeltpersonforetak når man tilbakefører privat bruk av næringsbil