7100 – Bilgodtgjørelse oppgavepliktig

Denne kontoen brukes til kilometergodtgjørelse inntil statens satser. Oppgavepliktig betyr at denne godtgjørelsen skal innrapporteres som en del av lønnen til den ansatte.