7130 – Reisekostnader oppgavepliktig

Her føres reisekostnader for ansatte som er oppgavepliktig. Det vil si at det skal innrapporteres som en del av lønnen til den ansatte via a-meldingen. Et eksempel kan være om den ansatte er så heldig og få en privat tur dekket av arbeidsgiver.