7140 – Reisekostnader ikke oppgavepliktig

Jobbrelaterte reisekostnader som ikke skal innrapporteres via a-meldingen føres på denne kontoen. Dette kan være kostnader etter regning som refunderes de ansatte eller er betalt direkte av bedriften.

Eksempler på slike kostnader er bompenger, parkeringsavgift, billetter for transport som buss, fly, ferje ol.

Dersom bedriften er mva-pliktig er det vanlig å benytte lav sats på for eksempel hotellovernatting. Er det utgift for frokost på samme kvittering føres dette på samme bilag, men uten mva-kode da man ikke får fradrag for dette.

Kostnader i forbindelse med reise til fast arbeidsplass føres vanligvis ikke her, men anses som privat utgift.

Konto 7160 benyttes for kjøp av mat og/eller drikke.

Konto 7100 benyttes for bilgodtgjørelse og er oppgavepliktig.