7150 – Diettkostnader oppgavepliktig

På denne kontoen føres diettkostnader som er oppgavepliktige/skattepliktige. Dette må innberettes via lønn og a-melding.

Dette kan være utgifter for mat og drikke på en jobb reise.

Kontoen benyttes dersom bedriften velger og betale ut et fast beløp til de ansatte per dag på reisen, i stedet for å betale det faktiske beløpet.

Staten fastsetter egne satser for hva som er skattefritt (dette gjelder ikke for ENK).