7160 – Diettkostnader ikke oppgavepliktig

På denne kontoen føres diettkostnader som ikke er oppgavepliktige/skattepliktige.

Dette kan være utgifter for mat og drikke på en arbeidsreise.

Utgifter for mat/drikke betalt direkte av bedriften, eller refunderte utlegg til de ansatte føres her.

Konto 7150 benyttes dersom bedriften velger og betale ut et fast beløp til de ansatte per dag på reisen, i stedet for å betale det faktiske beløpet.

Selv om selskapet er momsregistrert gis det ikke fradrag for moms ved slike kostnader.