7190 – Annen kostnadsgodtgjørelse

Annen kostnadsgodtgjørelse.