7200 – Provisjonskostnader oppgavepliktig

Her føres provisjonskostnad som er oppgavepliktig.