7210 – Provisjonskostnader ikke oppgavepliktig

Her føres provisjonskostnad som ikke er oppgavepliktig.