7320 – Reklamekostnader

Her føres reklamekostnader som annonser i aviser eller digitale media.