7350 – Representasjon fradragsberettiget

Her føres representasjonskostnader som er fradragsberettiget. Representasjon omfatter kostnader i forbindelse med strategiske og viktige samarbeidspartnere, som for eksempel gaver eller middag med kunder/bedrifter/personer som ikke er knyttet til bedriften.

Her det satser for hva som er fradragsberettiget. Satsene endres hvert år, samt at det ikke være sprit på kvitteringene.

Kostnader til tiltak som bare henvender seg til personer knyttet til bedriften som eier, ansatt, styremedlem, aksjonær, er ikke representasjon.