7360 – Representasjon ikke fradragsberettiget

Her føres representasjonskostnader som ikke er fradragsberettiget, Her det føres hele kostnaden hvis det er over satser for hva som er fradragsberettiget.

Representasjon omfatter kostnader i forbindelse med strategiske og viktige samarbeidspartnere, som for eksempel middag med kunder eller styret, messer og demonstrasjoner av produkter eller tjenester.