7400 – Kontigenter fradragsberettiget

Kontingenter som er fradragsberettiget føres her. Noen kontingenter kan du få fradrag for, eks. arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner eller næringsorganisasjoner.

Der det ikke gir rett til skattefradrag brukes vanligvis konto 7410.