7420 – Gaver fradragsberettiget

Gaver som er fradragsberettiget føres her. Dette gjelder gaver eller oppmerksomheter som er gitt til for eksempel kunder eller andre samarbeidspartnere. Det kan være blomster, sjokolade etc. slike oppmerksomheter anses normalt ikke som representasjon og er fradragsberettigede.

Staten fastsetter hvert år en beløpsgrense man får fradragsrett for dersom beløpet ikke overstiger dette. Beløpsgrensen gjelder ikke for utgifter til krans og lignende ved dødsfall.