7500 – Forsikringspremier

Her føres forsikringer på bedriftens eiendeler, unntatt bilforsikringer. De kan føres på konto 7040, og unntatt personalforsikringer som kan føres i kontogruppe 53xx eller 59xx.