7550 – Garantikostnader

Her kan du føre kostnader ifbm. garantier som er gitt på de leverte varene, som utbedring av feil, mangler etc. Eksempel: Reklamering på vare/tjeneste hvor du har ansvar for å reparere