7600 – Lisensavgifter og royalties

Her føres kostnader til lisenser og royalties. Dette gjelder i forbindelse til egen produksjon og salg, og gjelder for eksempel musikkrettigheter og honorar til franchise.