7630 – Kontroll-, prøve- og stempelavgifter

Kostnader til kontroll og prøving av produktkvalitet. Dette gjelder for eksempel prøvetaking, labtester, og avgifter til offentlige kontrollorganer.