7700 – Styre- og bedriftsforsamlinger

Kostnader til styremøter og bedriftsforsamlingsmøter. Det kan være kostnader knyttet til servering av mat/drikke og leiekostnader om man for eksempel benytter et hotell til møtet.