7750 – Eiendoms- og festeavgifter

Eiendomsskatt og festeavgifter kan føres her.