7790 – Annen kostnad, fradragsberettiget

Denne kontoen benyttes for kostnader bedriften har som kan trekkes fra på skatten, hvor det ikke er naturlig å føre på annen konto på 77xx serien.