7799 – Annen kostnad ikke fradragsberettiget

Denne kontoen benyttes for kostnader bedriften har som ikke skal trekkes av på skatten, hvor det ikke er naturlig å føre på annen konto på 77xx serien.