7800 – Tap ved salg av anleggsmidler

Ved salg av anleggsmiddel med tap føres tapet mot denne kontoen. Dette gjelder bare anleggsmidler som er balanseført.