7820 – Innkommet tidligere nedskrevne fordringer

Når du har en fordring du allerede har nedskrevet (slettet) kan det fremdeles forekomme innbetalinger, og da kan du benytte denne kontoen.

Når du skal føre inn denne inntekten og det opprinnelige salget var med mva, er det viktig at du benytter deg av en inngående mva-kode med samme mva-sats som det opprinnelige salget.