7825 – Innkommet tidligere nedskrevne fordringer ikke skattepliktig

Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer ikke skattepliktig.