7830 – Konstaterte tap på fordringer

Denne kontoen benyttes for å tapsføre kundefordringer hvor man ikke får betaling. For at man skal kunne tapsføre en fordring for å få tilbake mva må du ha gjort følgende: Sendt tre purringer, sendt fordring til inkasso eller kunden er slått konkurs.