8040 – Renteinntekt tilbakebetalt skatt skattefri

Rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling av skatt er skattefri. Petroleumsskatt er et unntak fra denne reglen.