8060 – Valutagevinst (Agio)

Når man har transaksjoner i valuta kan man ofte få en gevinst basert på valutasvingninger. Dette kommer som regel av endringer i valutakursen mellom fakturaen og når du betaler fakturaen.