8070 – Annen finansinntekt

Her kan finansinntekt som ikke er er naturlig å føre mot noen andre kontoer på 80xx-serien.

Eksempelvis kan dette være kundeutbytte fra Gjensidige dersom du er forsikringskunde.