8071 – Aksjeutbytte fra norske foretak

Aksjeutbytte fra selskaper du ikke har direkte tilknytning til (Gjelder da ikke utbytte fra eks. datterselskap).