8130 – Rentekostnader foretak i s/konsern

Her føres rentekostnader på lån/gjeld til selskap i samme konsern.